Zbývá

dnů
h
min
s.

Podpořte vydání pokračování knihy Tajemství rodových linií na platformě HitHit a získejte odměny.

4 kroky ke svobodě

SLEVA 50% pro účastníky AVK24

4 KROKY KE SVOBODĚ

Transformační program ve 4 krocích

Sebe-vzdělávací a sebe-poznávací program 4 KROKY KE SVOBODĚ nabízí pochopení komplexnosti Vaší cesty životem, neviditelných souvislostí a informačních příčin všech našich potíží, nepřízní osudu i nemocí, které po každý den našeho života ovlivňují jeho kvalitu.

I. krok
Léčení rodů

VODA

OSUD, VITALITA

Rodina

Rod

Vnitřní dítě

Děti

Korekce a léčení

II. krok
Léčení vztahů

DŘEVO

VZTAH, KOMUNIKACE

Partnerství

Láska

Závislosti

Duchovní význam

Posvátná sexualita

III. krok
Sebe-léčení

OHEŇ

LÁSKA, RADOST

Zdraví

Duchovní růst

Mysl – emoce – tělo

Práce na sobě

Celistvost

IV. krok
Sebe-realizace

KOV

TVORBA, REALIZACE

Posvátná zranění

Sebeláska

Seberealizace

Sebepoznání

Práce se stíny

Příčiny naší nespokojenosti a řešená témata

Jsme bytost multigenerační a multidimenzionální současně. Osvětlení elementárních zákonitostí i spletitostí této Existence, významným způsobem aktivuje procesy ZMĚNY, nejen v životech našich, ale i celých rodů, ba dokonce celého lidstva.

Pokud hledáte odpovědi na tyto otázky, potom vám můžou
4 KROKY KE SVOBODĚ změnit váš život k lepšímu...

Jak vzít život do vlastních rukou, začít tvořit, a nejen reagovat na vzniklé situace?
Jak genofond rodu může ovlivňovat naše zdraví a vitalitu nebo budoucí osud našich potomků?
Jak vyléčit svůj rod, svoji rodinu a sebe?

Jak mohu jako rodič výrazně ovlivnit osud, zdraví a vitalitu svých dětí k lepšímu?
Má-li dítě vážnou nemoc, mohu nějak pomoci stav zvrátit?
Mohu změnit prokletí našeho rodu?
Proč já nebo moje dítě nejsme schopni najít trvalý uspokojující vztah?
Proč opakovaně čelím partnerským krizím?
Jak zvrátit nepřízeň osudu?
Proč nemohu tak dlouho počít potomka?
Jak se mohu zbavit silného vnitřního tlaku a agrese, když netuším odkud se vzala?
Jak realizovat své dary a vlastní potenciál?
Proč nejsem po celý život schopen udržet si peníze?
Jak zažívat prosperitu a hojnost, nejen ve financích?
Co dělat, když nemohu najít smysl života a cítím se prázdný?
Jaké je tajemství vnitřního klidu?

Tento transformační program je cesta k nalezení vnitřního klidu. TO je ta vnitřní kvalita, kterou potřebuje opravdu každý. Získání této kvality mění opravdu VŠE…

Během kroků poznáte sami sebe a získáte prostor se rozvíjet, transformovat a otevřít se svému vnitřnímu potenciálu.

Program je sestaven ze čtyř kroků, které na sebe navazují, vzájemně se doplňují a prolínají. Jedná se o mnohaúrovňový velmi komplexní program, plný „AHA“ momentů, zpracovaný do uživatelsky příjemné podoby s přístupem k obsahu, který je stále aktualizován a doplňován.

Účastnící si uvědomí, co je utvářelo i jakým způsobem. Uvědomí si vliv kolektivního pole nevědomí, rodiny, zranění vnitřního dítěte, potíže našich dětí, předurčenost vztahů, duchovní zákonitosti či seberealizaci. Uvědomí si, jak je vše propojeno a provázáno. Léčením části, léčíme celek. Jsme částí i celkem současně.

Pro koho je program 4 KROKY KE SVOBODĚ?

Pro naprosto každého a obzvlášť pokud…

 • už vás nebaví běhání po různých vyšetřeních a uvědomili jste si, že léky mohou občas zmírnit bolest, ale dlouhodobě náš stav zhoršují.
 • přestáváte rozumět svému životu nebo máte pocit, že ho řídí něco, co je mimo vaši kontrolu.
 • byste se rádi vyrovnali se svým dětstvím nebo narovnali vztah se svými rodiči.
 • nechápete, proč nejste schopni mít radostný a fungující vztah.
 • nemůžete počít potomka a zdá se vám to nespravedlivé.
 • jste již vše přečetli a všude byli – a nic?

Pokud vás zajímají osobní 20ti leté zkušenosti terapeuta Radomíra Němečka z oblasti čínské medicíny, taoismu, aromaterapie, kraniosakrální biodynamiky, meta-medicíny, germánské nové medicíny, medicíny kvantového pole, čchi-kungu, numerologie či nauky genových klíčů, založených na vlastní praxi a bádání. Je tedy rovněž vhodným zdrojem pro všechny, jež se vydali cestou služby druhým a celku, i těm, kteří se na tuto cestu teprve chystají.

Reference

online kurz

4 KROKY KE SVOBODĚ

I. krok - Léčení rodů

Ukázka obsahu I. kroku (klikněte pro přehrání)

Obsáhlých 20 hodin vzdělávacích videozáznamů Akademie vnitřního klidu (AVK) se zabývá následujícími zásadními tématy, které Vám pomohou pochopit základní principy fungování jemnohmotných struktur, kolektivního pole nevědomí rodu, proces utváření vnitřního dítěte a tím zahájit jeho léčení.

 • Úvod do tématiky, proč vznikla AVK, Co znamenají 4 kroky ke svobodě, co znamená Nová medicína, jak ovlivnit vlastní DNA, co znamenají pojmy genetika nebo epi-genetika?
 • Co se v nás formuje v prenatálním období? Co přináší porod a co nás ovlivňuje v ranném natálním věku?
 • Jaká jsou tajemství rodových linií, kde se berou zátěže rodu a jak je uzdravit? Jak fungují autoregulační mechanismy?
 • Jak funguje nastavení zdraví a vitality dítěte?
 • Jak je utvářeno naše vnitřní dítě? Co znamenají 7leté cykly? Jak fungují aurická těla?
 • Jak nás predestinace(předurčení) ovlivňuje v různých oblastech dalšího života, např. ve vztazích, v seberealizaci atd..
 • Co je to genofond a genogram rodu a základní práce s ním.
 • Co je hologenetický profil, genové klíče a jak s touto naukou pracovat.
 • Případy z terapeutické praxe, vlastní prožitky a zkušenosti Radomíra, sdílení, otázky a odpovědi.
 • konstelační práce
 • ZDARMA kniha Tajemství rodových linií I. – Vnitřní dítě

Ukázka obsahu I. kroku (klikněte pro přehrání)

online kurz

4 KROKY KE SVOBODĚ

II. krok - Léčení vztahů

Ukázka obsahu II. kroku (klikněte pro přehrání)

Obsáhlých 16 hodin vzdělávacích videozáznamů Akademie vnitřního klidu (které navazují na I. Krok – Léčení rodů) se zabývá následujícími zásadními tématy, které Vám pomohou porozumět principům, které se nacházejí na pozadí vašich vztahů, zejména partnerských a tím umožnit léčení.

 • Jaké jsou 4 základní určující vztahy v našem životě? Představení 2 primárních sil Existence a 2 forem našeho Vědomí
 • Co znamená partnerská vztahová dynamika, jak nás ovlivňuje naše vnitřní dítě?
 • Jak na emoce ve vztahu? Porozumění významu partnerského vztahu a vliv našeho rodu. Jak si zachovávat ve vztahu osobní svobodu a budovat spokojený vztah?
 • Jak léčit svoje vnitřní dítě a vztahy prostřednictvím práce s Venušinou sekvencí genových klíčů?
 • Sestavení individuální partnerské cesty z hologenetických profilů partnerů, porozumění genovým klíčům, dráhám a liniím či jejich fyzickým projevům, v rámci této cesty. Větší porozumění nevědomým stínovým stavům partnera, zranění jeho vnitřního dítěte, sexuálnímu zranění i významu přitahování určitých partnerů do svého života…
 • Jak se dá využít partnerská cesta pro vlastní duchovní růst?
 • Jak může posvátná sexualita a sexuální energie ovlivňovat náš život a duchovní praxi?
 • Osvětlení partnerské krize jako potenciálu pro změnu (vztahové turbulence, rozchody, nevěra…)
 • Praktické cvičení hledání lásky, konstelační práce, meditace, využití aromaterapie, příklady z terapeutické praxe.
 • pracovní materiály + ZDARMA e-book „Potenciál partnerských krizí“

Ukázka obsahu II. kroku (klikněte pro přehrání)

online kurz

4 KROKY KE SVOBODĚ

III. krok - Sebe-léčení

Několik hodin vzdělávacích videozáznamů Akademie vnitřního klidu (které navazují na I. Krok – Léčení rodů a II. Krok – Léčení vztahů) a spousta studijních materiálů se zabývá následujícími tématy, které Vám pomohou porozumět původu Vašeho osobnostního nastavení, resp. vašeho vnímání reality, poskytnou účinné nástroje práce na sobě a nad sebou a tím zahájí proces sebe-poznání a sebe-léčení.

 • Jak odhalit a přijmout vlastní chybná přesvědčení? Jak odstranit traumata a vnitřní odpory ke změnám?
 • Jak si uchránit svoji osobní sílu a přestat ji někomu odevzdávat? Jak uchopit život do vlastních rukou, přijmout své strachy a veškeré další negativní emoce, jež řídí náš život a umět je propustit?
 • Je naše aktuální situace a vnímání sebe sama v souladu s tím, jak bych si to přál/a?
 • Proč naše životní situace není taková, jakou bychom si přáli? Význam 7 mi letých cyklů a životního období do 21 let.
 • Porozumění vlastní mysli a práce s ní.
 • Jak propojit myšlenky, emoce a pocity, tedy naše vnímání? Porozumění vlastní emoční inteligenci a souvislosti emoce-nemoce.
 • Jak může vnímání vlastní reality, naše reakce a postoje ovlivnit budoucí vývoj událostí?
 • Psychosomatická medicína GNM MUDr. Hamera, aneb vše je jinak. Přijetí odpovědnosti, zbavení se strachů, sám sobě lékařem…
 • Praktická taoistická léčebná meditace.
 • Základy reflexní terapie jako jednoduchého, ale účinného nástroje.
 • Taoistický léčebný čchi-kung (sestava Draka), který pracuje s původní (vitální) energií cchi, ze které byl stvořen celý Vesmír, tedy i člověk. Spirituální a energetický význam plic a dechu.
 • Praxe v práci s Genovými klíči a individuálními hologenetickými profily.
 • + Pracovní knížka, skripta ke Germánské Nové Medicíně, Energetické psychologii I. stupeň, Aromaterapii, Reflexní terapii.
 • E-booky s video-instruktáží k taoistickému léčebnému čchi-kungu dle aktivity elementů a podřízených orgánů během ročních období.

online kurz

4 KROKY KE SVOBODĚ

IV. krok - Sebe-realizace

Obsáhlých 8 hodin vzdělávacích videozáznamů Akademie vnitřního klidu (které navazují na předcházející kroky a současně cyklus uzavírají), se zabývá následujícími zásadními tématy, které Vám pomohou porozumět principům, které stojí za naší sebe-realizací, za otevřením vnitřního potenciálu a umožní tak tok prosperity našimi životy.

 • Objasnění co je a co není seberealizace potenciálu.
 • Jak ovlivňují naši seberealizaci tyto faktory:
  • Náš rod a rodina, vlastní porod a vztah s matkou
  • Naše osobní karma
  • Perlová sekvence vašeho hologenetického profilu
 • Jaká je vědomá cesta k prosperitě a jak ji nastartovat?
 • Co je mentální vězení a jak s ním pracovat?
 • Co je masové vědomí a jeho vliv na naši seberealizaci
 • Práce s nevědomými blokujícími programy
 • Jak změnit naše vnímání a postoje, tj. jak změnit naši realitu?
 • Proč ztráta naší celistvosti vede k neúspěchům ve všech oblastech vč.ekonomických?
 • Proč přitahujeme nežádoucí situace a možnost změny
 • Co je energetická psychologie a ukázka práce s účastníky.
 • Léčení prenatálního období, porodních blokád a vlastního genofondu
 • „Přítomnost“ a práce s niternými pocity

Reference

online kurz

4 KROKY KE SVOBODĚ

Zvýhodněná cena za komplet

33 300Kč​*

29 990 Kč

*Cena 33 300 Kč je při nákupu všech kroků jednotlivě.

Objednávkový formulář

4 kroky ke svobodě

4 KROKY KE SVOBODĚ

SLEVU 50% pro účastníky AVK24 najdete ZDE.

Abyste z programu získali co nejvíce, doporučujeme si společně s kurzem zakoupit v jakémkoliv obchodě knihu Genové klíče.

E-maily někdy spadnou do složky PROMO, HROMADNÉ či SPAM, tak si je raději označte a přesuňte do doručených (ať nepřijdete o své kurzy, další novinky a tipy, které pro vás připravujeme).

„Není důležité, jak dlouho půjdete, je důležité, aby jste se na své cestě nikdy nezastavili.“

Konfucius

Ebook pro rok 2024

Čchi-kung v roce dřevěného draka

Rozbor roku 2024 dle čínské astrologie, medicíny i feng shui. Desítky cviků pro zdraví, stabilizaci těla a mnoho dalšího…